Straatnaam-rel in Nice

Straatnaam-rel in Nice

De gemeenteraad van Nice (Alpes-Maritimes) is unaniem akkoord gegaan met het voorstel de naam van de Rue de l’Opéra in het hartje van de stad te wijzigen in Rue Jacques Médecin. Bij wijze van eerbetoon aan de man die tussen 1965-1990 burgemeester was, de opvolger van zijn vader Jean die 37 jaar lang de stad bestuurde. Jacques, die heel populair was, vluchtte in 1990 onverhoeds naar Paraquay, verdacht van fiscale fraude en cliëntelisme. Hij werd aan Frankrijk uitgeleverd, zat zo’n 4 jaar in de gevangenis. Na zijn vrijlating vertrok hij weer naar Paraquay waar hij in 1998 stierf. Twintig jaar na zijn dood besloot Nice een voorname straat naar hem te vernoemen. Op twitter barstte de woede los: sinds wanneer gaan we criminelen huldigen met een eigen straat?

Geen reactiemogelijkheid.