• 21 februari 2019
Stierenvechten fini?

Stierenvechten fini?

De parlementariër Philippe Michel-Kleinbauer uit de Var heeft in de Assemblée Nationale een wet voorgesteld die stierengevechten in Frankrijk verbiedt. Naar aanleiding daarvan heeft de Fondation Brigitte Bardot het voorname enquête-bureau Ifop gevraagd een peiling te houden onder de Franse bevolking. Het resultaat: 74% van de Fransen is vóór zo’n wet. Corrida-fans die je vooral in Zuid-Frankrijk vindt, zijn natuurlijk tegen een totaalverbod. Ze rekenen de stierengevechten tot het cultureel erfgoed. Met name in Arles (Bouches-du-Rhône) en Nîmes (Gard) lopen de arena’s nog altijd vol als er met stieren ‘gevochten’ wordt. Ondanks soms felle demonstraties van de tegenstanders.
De redactie van Côte & Provence besteedt in haar Agenda-berichten géén aandacht aan corrida’s.

Geen reactiemogelijkheid.